سوابق آکادمیک و غیر آکادمیک من

parallax background
 
 

دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی


دانش آموخته دوره حرفه ای بازاریابی صادراتی با حضور پروفسور برترام لوهمولر (export matketing)